Scroll to top

Sutarties nutraukimas anksčiau termino. Ką turite žinoti.

Vienas iš dažniausiai kontoros klientų užduodamų klausimų: ar sutarties nutraukimas anksčiau termino yra galimas jeigu gaunama prekė/paslauga ar sutartiniai įsipareigojimai pasirodo nepriimtini?

Pabandysime pateikti trumpą atsakymą į šį daugumai aktualų klausimą.

Aptariant sutartinius teisinius santykius svarbu suprasti, kad teisėtai sudaryta sutartis turį įstatymo galią abiems jos šalims, tad sudarius sutartį, jos sąlygų privalu laikytis. Todėl prieš pasirašant bet kokio pobūdžio sutartį ar susitarimą būtina pilnai įsigilinti į visas jo(s) sąlygas ir įvertinti savo galimybes laikytis prisiimamų įsipareigojimų.

Vis dėlto ne retai pasitaiko, kad sudaryta sutartis neatitinka abiejų šalių interesų pusiausvyros, o konkrečiai, viena iš šalių turi neproporcingą naudą ar pranašumą, kai tuo tarpu kita šalis negauna nieko arba gauna neproporcingai mažą naudą iš tos pačios sutarties vykdymo. Kai susiklosto tokia ar panaši situacija ir galima įžvelgti esminę sutarties šalių nelygybę – nukentėjusioji šalis gali vienašališkai atsisakyti tokios sutarties vykdymo.

Pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį prekių ar paslaugų gavėjui (nagrinėjamu atveju vartotojas) sutarties nutraukimas anksčiau termino yra galimas, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šioje nuostatoje įtvirtinta viena iš paslaugos gavėjo interesų apsaugos garantijų. Lietuvos teismų formuojamoje praktikoje yra įtvirtinta, kad ši paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (pvz., paslaugos teikėjo veiksmai, teisinis ar ekonominis kliento pasirinkimo nutraukti sutartį pagrįstumas ir pan.) ir nepriklauso nuo to, fizinis ar juridinis asmuo yra paslaugos gavėjas .

Pirmiau nurodytoje teisės normoje taip pat nustatyta, kad vienašališko sutarties nutraukimo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Jei yra laikomasi įstatyme nustatytos tvarkos, t. y. klientas praneša paslaugų teikėjui, kad sutartis yra nutraukiama, paslaugų gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį negali būti laikoma netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu ir negali būti laikoma sutarties pažeidimu , o tai reiškia, kad paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti tik tiesioginius nuostolius. Galimybės reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatyme ar aktualioje teismų praktikoje nėra numatyta.

Kaip jau minėjome šio apibendrinimo pradžioje sutartis vertėtų sudaryti tik visiškai pasvėrus jų įvykdymo galimybes, tačiau jeigu gauta prekė ar paslauga nepatenkino Jūsų lūkesčių ar atsirado kitų svarbių priežasčių sudarytai sutarčiai nutraukti – tai padaryti yra daug paprasčiau žinant savo teises.

Post a Comment