Scroll to top

Kainos


Gėris ir tiesa– tie patys visiems, bet malonumų gali sukelti įvairių.
-Demokritas

Geriausios kainos

Kainos

Teisinių paslaugų apmokėjimui advokatų kontora „Alšauskas ir Kripas“ kliento pasirinkimu taiko vieną iš keturių kainodaros metodų. Su kiekvienu klientu yra aptariamas ir taikomas abiem pusėm labiausiai priimtinas paslaugų apmokėjimo variantas. Pastoviems kontoros klientams taikome nuolaidas.

Valandinis įkainis

Fiksuota kaina

Abonementinis mėnesinis mokestis (verslo klientams)

Sėkmės mokestis

Valandinis įkainis

Teisinių paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal teisines paslaugas teikiančio advokato ar padėjėjo faktines laiko sąnaudas, skirtas kliento pavedimui vykdyti. Ši kainodara taikoma nestandartiniams arba tęstiniams darbams kurių apimtį bei trukmę sunku prognozuoti. Paprastai yra sutariama, kad bendra paslaugos vertė neviršys nustatytų lubų.

Valandinis įkainis – nuo 40 iki 80 eurų už vieną advokato ar advokato padėjėjo teisinio darbo valandą. Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo pavedimo sudėtingumo ir apimties, susitariama dėl individualaus valandinio įkainio tarifo.

Fiksuota kaina

Klientas įsipareigoja sumokėti advokatui iš anksto sutartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi sutarti darbai.

Fiksuota kaina paprastai taikoma standartiniams darbams, kuriems numatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę galima iš anksto prognozuoti.

Fiksuotos kainos tarifai:

1.Už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, pretenzijos ar kito dokumento parengimąnuo 75 €
2.Už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinįnuo 200 €
3.Už dubliką, triplikąnuo 100 €
4.Už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimonuo 200 €
5.Už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, už ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimąnuo 100 €
6.Už pareiškimą išduoti teismo įsakymąnuo 75 €
7.Už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimonuo 75 €
8.Už prašymą atnaujinti procesąnuo 200 €
9.Už apeliacinį skundąnuo 300 €
11.Už atsiliepimą į apeliacinį skundąnuo 200 €
12.Už kasacinį skundąnuo 500 €
14.Už atsiliepimą į kasacinį skundąnuo 350 €
15.Už atskirąjį skundąnuo 200 €
16.Už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimainuo 100 €
19.Sutarčių, įsakymų, akcininkų sprendimų, paraiškų ir kitokio tipo dokumentų rengimas, peržiūrėjimas ar derinimas nuo 50 €
20.Kitos teisinės paslaugosnuo 40 €

Abonementinis mokestis

Konsultuojame visada kai jums to reikia ir atliekame visus teisinių žinių reikalaujančius darbus už Jus. Šis pasirinktas paslaugų teikimo modelis mūsų klientams dažniausia leidžia numatyti galimas kilti teisines problemas ir užbėgti joms už akių. Padėsime Jums išspręsti bet kurią  iškilusią teisinę problemą, bet kuriuo laiku. Imsime aiškiai aptartą abonementinį mokestį, o Jūs visada žinosite, kad neišleisite konsultacijoms ir kitoms tiesinėms paslaugoms daugiau, nei esate tam numatęs.

Sėkmės mokestis

Teikiame paslaugas už sėkmės mokestį. Mokėkite už advokato paslaugas po bylos išnagrinėjimo, o užmokestis priklausys nuo bylos baigties.

Suderinus, kad teisinės paslaugos bus teikiamos už sėkmės mokestį – advokato atlyginimas skaičiuojamas tam tikru procentu nuo ginčo sumos ir mokamas tik sėkmingo bylos išnagrinėjimo atveju.

Toks susitarimas sudaro realią galimybę asmenims gauti teisinę pagalbą įgyvendinant teisę į teisminę gynybą, tuo pačiu ir advokatui leidžia tikėtis teisingo atlygio atsižvelgiant į bylos rezultatą. 

Dėl galimybės vesti bylą už sėkmės mokestį kiekvienu atveju tariamasi individualiai.