Kainos

Geriausios kainos

Priimtiniausios

Kainos

Teisinių paslaugų apmokėjimui advokatų kontora «Alšauskas ir Kripas» kliento pasirinkimu taiko vieną iš trijų kainodaros metodų. Su kiekvienu klientu yra aptariamas ir taikomas abiem pusėm labiausiai priimtinas paslaugų apmokėjimo variantas. Pastoviems kontoros klientams taikome nuolaidas.

Valandinis įkainis

Fiksuota kaina

Abonementinis mėnesinis mokestis (verslo klientams)

Valandinis įkainis

Šiuo atveju teisinių paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal teisines paslaugas teikiančio advokato laiko sąnaudas, skirtas kliento pavedimui vykdyti, dauginant iš valandinio įkainio. Dažniausiai šis metodas taikomas nestandartiniams arba tęstiniams darbams, kuriems nenumatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę sunku prognozuoti. 

Kliento pageidavimu gali būti susitarta, kad klientas įsipareigoja mokėti advokatui už paslaugas pagal valandinį įkainį, tačiau ne daugiau, nei tam tikrą sutartą sumą už konkretų pavedimą. Klientui šis modelis naudingas tuo, kad išlaidos už konkretų pavedimą niekada neviršys numatytų «lubų», o advokatas prisiima visą riziką dėl darbų apimties.

Valandinis įkainis — nuo 40 iki 60 eurų už vieną advokato teisinio darbo valandą. Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo pavedimo sudėtingumo ir apimties, susitariama dėl individualaus valandinio įkainio tarifo.

Fiksuota kaina

Pagal šį modelį klientas įsipareigoja sumokėti advokatui iš anksto sutartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi sutarti darbai. Šis modelis klientui naudingas tuo, kad jam iš anksto būna žinoma visa paslaugų kaina, į kurią įeina neribotas kiekis konsultacijų, o advokatas prisiima riziką dėl darbų apimties, todėl sąskaita niekada nebus didesnė, nei iš anksto sutarta kaina.

Dažniausiai šis metodas taikomas standartiniams darbams, kuriems numatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę galima nesunkiai prognozuoti.

Abonementinis mokestis

Konsultuojame visada kai jums to reikia ir atliekame visus teisinių žinių reikalaujančius darbus už Jus. Šis pasirinktas paslaugų teikimo modelis mūsų klientams dažniausia leidžia numatyti galimas kilti teisines problemas ir užbėgti joms už akių. Padėsime Jums išspręsti bet kurią  iškilusią teisinę problemą, bet kuriuo laiku. Imsime aiškiai aptartą abonementinį mokestį, o Jūs visada žinosite, kad neišleisite konsultacijoms daugiau, nei esate tam numatęs.

  • Teikiame profilaktines bei prevencines teisines konsultacijas,
  • Deriname pagal poreikį ir rengiame įmonės vidaus ir gaunamus dokumentus,
  • Rengiame sutartis, prižiūrime jų vykdymą,
  • Atstovaujame Jūsų interesus ginčuose ir ikiteisminiame procese ir teismuose;
  • Atstovaujame Jūsų verslo interesus derybose privačiose ar valstybės institucijose,
  • Atliekame kitas teisinių žinių reikalaujančias užduotis
  • Jeigu kažko atlikti negalime, prireikus randame Jums geriausią reikiamos srities specialistą.