Scroll to top

Teismas priteisė sumokėtą sumą už internetu įsigytą nekokybišką telefoną

Vilniaus apygardos teismas 2019 m.  sausio 29 d. nutartimi suformulavo vartotojų teisių gynimui itin palankų išaiškinimą ir, tikėtina, iš to seksiančią praktiką vartojimo teisinių santykių srityje.

Šiuo teismo sprendimu dar kartą užtvirtinta, kad prekių ar paslaugų pardavėjų su vartotojais individualiai sudaromose sutartyse, vartotojui negali būti numatytos mažesnės garantijos ir pardavėjo įsipareigojimai nei yra nustatyta vartotojų teises ginančiuose teisės aktuose. Nors aptariamoje situacijoje pardavėjas teigė, kad jo parduodamoms prekėms yra suteikiama 14 dienų kokybės garantija, teismas atmetė šiuos argumentus ir gindamas vartojo interesus taikė Civilinio kodekso nuostatas.

Kilusio ginčo esmė: 2014 m. gruodžio 10 d. vartotojas už 1 799 Lt (521,03 Eur) nusipirko iš UAB „Skytech.lt“ mobilaus ryšio telefono aparatą Sony Xperia Z3 Black. 2016 m. rugsėjo 4 d. pirkėjas pateikė įsigytą prekę remontui dėl baterijos krovimo problemos, nurodydamas, kad įrenginys per pusantros paros pasikrauna iki nepilnų 50 proc. Garantinį servisą teikianti bendrovė konstatavo, kad telefonas turi krovimo problemų, jos atitinka garantiniam remontui gamintojo keliamus reikalavimus ir telefonas gali būti remontuojamas gamintojo įgaliotame centre. Pirkėjas atsisakė remontuoti telefoną ir pateikė pardavėjui prašymą dėl pinigų grąžinimo, tačiau pastarasis prašymo netenkino. Pirkėjas kreipėsi į VVTAT[1], kuri pripažino pagrįstu pirkėjo reikalavimą nutraukti telefono pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už telefoną bei atliktą telefono techninę patikrą sumokėtus pinigus. Pardavėjas atsisakė vykdyti VVTAT sprendimą ir kreipėsi į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo.

Esminiai teismo išaiškinimai: Teismas pažymėjo, kad 6.363 straipsnio 8 dalyje[2] įtvirtinta vartotojo teisių apsaugos priemonė yra specialus vartotojo teisių gynimo būdas, kurio taikymo galimybė nėra saistoma daikto nepašalinamų trūkumų egzistavimo, taigi jis gali būti taikomas ir tada, kai daikto trūkumai gali būti pašalinami. Jo, kaip ir kitų CK 6.363 straipsnyje nustatytų gynimo būdų, taikymą lemia netinkama daikto kokybė ir vartotojo pasirinkimas.

Teismas taip pat akcentavo CK 6.333 straipsnio 2 dalyje atskleistą daikto kokybės garantijos turinį – tai pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daikto trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Šios bendrosios prekių kokybės nuostatos taikomos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims kartu su papildomomis ir palankesnėmis vartotojui nuostatomis, reglamentuojamomis CK 6.363 straipsnio 1, 2, 3 dalyse.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog LAT[3] yra nedviprasmiškai išaiškinęs, kad įstatyme įtvirtintos daikto kokybės garantijos terminas yra dveji metai nuo daikto perdavimo pirkėjui ir daiktas turi išlikti tinkamos kokybės visą šį laikotarpį. Taip pat pažymėjo, kad CK 6.333 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta pardavėjo atsakomybės už parduodamo daikto kokybę prezumpcija. Šią prezumpciją pardavėjas gali paneigti tik įrodęs, kad daikto trūkumai atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, jog pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Remdamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija suformulavo  aktualią teismų praktikai teisės aiškinimo nagrinėjamoje byloje taisyklę: daikto naudojimo ar saugojimo pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę šalinanti aplinkybė, kurią pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį įrodinėja pardavėjas.

Kadangi, aptariamu atveju, pardavėjas nepateikė jokių įrodymų, kad telefono gedimą sąlygojo ne jo brokas, o pirkėjo veiksmai,  todėl visa už telefoną sumokėta suma teismo sprendimu turės būti grąžinta pirkėjui.

 

[1] Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

[2] Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.

[3] Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Kaip pvz. žr. nutartį Nr. e3K-3-5-915/2018.