Scroll to top

Vartotojo teisės


Category

Teismas priteisė sumokėtą sumą už internetu įsigytą nekokybišką telefoną

Vilniaus apygardos teismas 2019 m.  sausio 29 d. nutartimi suformulavo vartotojų teisių gynimui itin palankų išaiškinimą ir, tikėtina, iš to seksiančią…

Alberta vasario 15, 2019